خرما سایر بی هسته

خرمای سایر بی هسته

خرمای سایر بی هسته صادراتی

خرمای سایر بی هسته یکی از ارقام صادراتی استان خوزستان می باشد. در واقع، در کارگاه های مختلف این استان، خرمای مرغوب سایر هسته کشی شده و از ایران به کشور مقصد صادر می گردد. آیا هر نوع خرمای بدون هسته سایر را می توان صادر کرد؟ انواع خرمای بدون هسته و کاربرد آن شکوفه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید